Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades?

El Club Atlètic Poblenou, situat al Carrer Llacuna, 43, Baixos 1a, 08005 Barcelona.

Telèfon: 932253772

Adreça electrònica: atpoblenou@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les dades?

Gestió de les acreditacions davant la Federació Catalana de Futbol per a la realització de les activitats esportives.

Directori de persones que formen part de la nostra comunitat. Gestió administrativa de les dades dels nostres jugadors i elaboració d’estadístiques i informes.

Com hem obtingut les vostres dades?

Totes les dades s’han obtingut directament de les persones interessades. Les dades que es tracten provenen de:

  • Les fitxes i formularis que jugadors i famílies de jugadors han emplenat i han presentat davant el Club.
  • Els formularis específics per a socis.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • Correcció d’errades del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE  (DOUE L127  23.05.2018).

Quant de temps conservem les dades?

El termini durant el qual es conservaran aquestes dades personals és indefinit.

A quins destinataris comunicarem les dades?

No es preveu la cessió de dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Quins són els drets de les persones interessades?

Teniu dret a obtenir informació sobre si l’Atlètic Poblenou està tractant o no les dades personals que us concerneixen.

Com a persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostès dades d’acord amb les condicions de l’article 18 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. En aquest cas l’Atlètic Poblenou només les conservarà per a usos legals.

En determinades circumstàncies mitjançant la motivació de la vostra sol·licitud, podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals.

  • Accés: teniu dret a accedir a consultar les vostres dades personals.
  • Rectificació: teniu dret a modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.
  • Supressió: teniu dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • Oposició: teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitat de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

Com podeu exercir els drets?

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant un escrit al responsable del tractament: Carrer Llacuna, 43, Baixos 1a, 08005 Barcelona, o per correu electrònic a atpoblenou@gmail.com.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.