Junta directiva

La Junta directiva està formada per les següents persones:

  •     President: Salvador Sánchez Regalado
  •     Vicepresident: Israel Fernández Expósito
  •     Tresorer: Xavier Cateura
  •     Secretari: Frederic González Ortiz
  •     Vocals: Carles Gayo Toldrà i Joan Carles García Casino