Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les següents dades: l’empresa titular del domini web és el club ATLÈTIC POBLENOU, amb domicili, a aquests efectes, en el CARRER LLACUNA, 43, BAIXOS 1A, 08005 BARCELONA, amb C.I.F.: *CIF. Correu electrònic de contacte del lloc web: atpoblenou@gmail.com.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal del club ATLÈTIC POBLENOU atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

3. ÚS DEL PORTAL

HTTPS://WWW.ATLETICPOBLENOU.INFO/ proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al club ATLÈTIC POBLENOU, als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el club ATLÈTIC POBLENOU, creador del lloc web, ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu. L’USUARI es compromet a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; a no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’ATLÈTIC POBLENOU o de terceres persones; a no introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’ATLÈTIC POBLENOU compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal o en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a atpoblenou@gmail.com, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, l’ATLÈTIC POBLENOU informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ATLÈTIC POBLENOU per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’ATLÈTIC POBLENOU.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’ATLÈTIC POBLENOU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines del web.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’ATLÈTIC POBLENOU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

L’ATLÈTIC POBLENOU es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal; pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En cas que en a HTTPS://WWW.ATLETICPOBLENOU.INFO/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’ATLÈTIC POBLENOU no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’ATLÈTIC POBLENOU assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

L’ATLÈTIC POBLENOU es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

L’ATLÈTIC POBLENOU perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’ATLÈTIC POBLENOU podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a ser modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’ATLÈTIC POBLENOU i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA.